Op welke vergoeding heb je recht na een (verkeers)ongeval?

 

Na een verkeersongeval wordt er steeds gekeken welke partij aansprakelijk was. Het is namelijk die persoon die zal moeten instaan voor de kosten.
Maar op welke vergoeding heb je nu eigenlijk recht als je slachtoffer bent? Samen met de experten van Intolaw gaan we hier dieper op in.

De sporen van een lichamelijk letsel draag je mee in alle facetten van het dagelijks leven.
Men maakt een onderverdeling van 3 categorieën.

  1. Persoonlijke ongeschiktheid
    Dit handelt over de zaken die een hindernis vormen in het dagelijks leven. We denken aan pijn, angst of het niet meer kunnen uitoefenen van je hobby's.
  2. Huishuidelijke ongeschiktheid
    Hier spreken we over het niet meer kunnen uitvoeren van de huishoudelijke taken zoals wassen, koken of schoonmaken.
  3. Economische ongeschiktheid
    Valt hieronder, niet meer de mogelijkheid hebben om jouw professionele activiteit uit te voeren

Deze onderverdeling wordt nog eens opgesplits in tijdelijke en blijvende ongeschiktheid.

Een arts zal een onderzoek uitvoeren en drukt de ongeschiktheid uit in percentages per categorie. Dit vormt de basis van de berekening om het exacte bedrag te bekomen, waar je recht op hebt.
Uiteraard spelen factoren als leeftijd en gezinssituatie een belangrijke rol.

Om dit concreet te maken, werken we met een voorbeeld:
De arts noteert een blijvende ongeschiktheid van 4%. Gebaseerd op de forfaitaire berekeningsmethode van de indicatieve tabel heeft zij recht op 750 EUR per procent blijvende ingeschiktheid.
Hierdoor komt het bedrag dat zal worden ontvangen op 3.000,00 EUR

Naast bovenstaande zijn er ook specifieke schadeposten die in sommige situaties relevant zijn. We spreken dan over esthetische, seksuele of genoegenschade. Het is zeer belangrijk dat je je steeds goed laat infomeren over jouw specifieke situatie.

Tot slot kan je uiteraard ook vergoeding bekomen voor de kosten die je hebt gemaakt (medische kosten, verplaatsingskosten, kledijschade, administratiekosten...)