Wat als er onenigheid is na een verkeersongeval?

 

U hebt net een ongeval gehad waarbij u recht op een schadevergoeding meent te hebben, maar de tegenpartij is het niet met u eens: hoe reageert u het best en aan welke zaken moet je zeker denken?

Een situatie waarbij de 2 partijen het oneens zijn over wie nu welke schuld draagt, gebeurt vaker dan u zou denken en kan heel wat frustratie en andere onaangename gevolgen met zich meebrengen.

De verkeerswet voorziet een te volgen leidraad. Al is de procedure wel enigszins anders als er sprake is van louter materiële schade, dan wel een lichamelijk letsel.
Uiteraard is het in eerste instantie de bedoeling om eventuele gewonden te helpen. Dit is zelfs de plicht van alle betrokken partijen.
De volgende stap, en ook die is gemeenschappelijk voor alle ongevallen, verplicht alle partijen om ter plaatse te blijven en de nodige vaststellingen te doen, of in het geval er geen overeenstemming kan bereikt worden, een bevoegd ambtenaar toe te staan deze vaststellingen te doen.

Een logisch gevolg na het niet vinden van een overeenstemming, is dus de politie te bellen zodat zij de vaststellingen komen doen.

Een verslag dat door de politie wordt opgesteld, heeft als voordeel dat de verzekeringsmaatschappijen op die manier een objectief document hebben dat niet wordt beïnvloed doo rd eperceptie van de betrokken partijen. In die optiek spelen getuigen een cruciale rol. Het is dus steeds raadzaam om na te gaan of er mensen het ongeval hebben gezien en hen te vragen om een verklaring tegenover de politie af te leggen.

Een andere belangrijke tip die soms over het hoofd wordt gezien, is het nemen van foto's. Dit kan opnieuwe een grote hulp zijn voor uw verzekeringsmaatschapij en/of advocaat om een beter beeld te krijgen van wat er is gebeurd. Op die manier kunnen zij beter de verantwoordelijkheid voor het ongeval, en de financiële gevolgen die eruit voortkomen, bepalen.

In geval van onenigheid is uw woord niet waardevoller dan dat van de tegenpartij... Het zijn dus net dan de objectieve elementen van de situatie die de balans in de ene of de andere richting kunnen doen doorslaan.

De laatste tip is uiteraard de belangrijkste! Bel jouw makelaar!
Wij zijn permanent bereikbaar voor dringende schadegevallen. Ook telefonisch kunnen onze medewerkers u bijstaan en adviseren welke stappen te ondernemen zijn. Indien we een meerwaarde kunnen betekenen ter plaatse, zal een medewerker dan ook niet nalaten bijstand te komen geven.