Bijstand

 

Een bijstandsverzekering is een aanvullende verzekering. Het kan al dan niet gekoppeld worden aan uw autoverzekering, maar ook perfect als losstaand (uitgebreid) contract.

Voertuigbijstand

De gewone autoverzekering zal bijstand bieden bij een ongeval. Maar niet bij pechverhelping of wegslepen wanneer u in panne valt!
Een bijstandsverzekering voorziet tussenkomst bij panne.
Ook in geval van verlies van autosleutels of verkeerd getankte brandstof kan u beroep doen op deze aanvullende verzekering.

Bijstandscontracten kunnen ook tussenkomst voorzien voor

  • Vervangwagen
  • Hotelkosten indien herstelling langer duurt (of taxi)
  • Dringende verzending van wisselstukken ter plaatse

Reisbijstand

Met of zonder auto kan u kiezen voor een bijstandsverzekering op reis.
Deze waarborg kan tussenkomst voorzien voor

  • Bijstand bij medische problemen tijdens de reis (ziekte, ongeval, operatie, ...)
  • Repatriering
  • Vervroegde terugkeer (ziekte of overlijden van familielid, woningbrand, ...)
  • Verlies/diefstal van bagage, vliegtickets, ...
  • ...

Daarnaast is het mogelijk dit contract ook uit te breiden met een annulatieverzekering voor het geval u niet op reis kan vertrekken.

Zoals alle verzekering is ook deze maatwerk! Welke waarborgen/tussenkomsten zijn voor u belangrijk? Welke minder of totaal niet?
Wij kijken graag voor een gepaste bijstandsverzekering.