Overlijden en invaliditeit

 

Uw gezin is uw meest waardevolle bezit. Daarom wilt u hun financiële toekomst veiligstellen als u onverwacht zou overlijden of arbeidsongeschikt worden. Want het verlies van een inkomen kan rampzalige gevolgen hebben in een gezin: hoe alleen instaan voor de terugbetaling van een krediet, de uitvaartkosten betalen, of de studies van de kinderen financieren? Hieronder ontdekt u de verschillende formules die wij aanbieden. Aarzel niet om contact op te nemen voor meer gepersonaliseerd advies.

Overlijdensverzekeringen

Tijdelijke verzekering met vast kapitaal

Deze verzekering beantwoordt aan verschillende behoeften, bijvoorbeeld:

 • Ze behoedt u voor geldproblemen of een sterke daling van uw levensstandaard.
 • U bent zeker dat uw kinderen over de financiële middelen beschikken om hun studies af te maken.
 • Ze dekt de successierechten.
 • Enz.

Met deze formule bepaalt u als verzekerde

 • De duur van de dekking,
 • Het bedrag van het verzekerde kapitaal, dat vast is gedurende de hele looptijd van het contract.

Schuldsaldoverzekering

U sloot zopas een hypothecaire lening af om een huis of appartement te kopen? Maar wat als u vroegtijdig zou overlijden?Een overlijden gaat meestal gepaard met grote uitgaven (begrafeniskosten, successierechten, medische kosten,…) en een inkomstenverlies voor de nabestaanden. Een overlijdensverzekering voorziet in de uitkering van een bepaald kapitaal bij overlijden van de verzekerde, dit om de nabestaanden financiële zekerheid te bieden. De begunstigde van het kapitaal kan vrij aangeduid worden in het contract. Een overlijdensverzekering dat dient om een lening te dekken, wordt een schuldsaldoverzekering genoemd. Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat een bepaald percentage van de  openstaande  schuld wordt afbetaald. Dit percentage kan je zelf bepalen, je kan gaan tot 100%. Deze wordt vooral afgesloten bij een hypothecaire lening. Als ze aan de volgende voorwaarden voldoet, zijn de betaalde premies fiscaal aftrekbaar:

 • Verzekeringsnemer en verzekerde zijn dezelfde persoon
 • Jonger dan 65 jaar
 • De begunstigde is de persoon die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de enige woning van de verzekeringnemer bekomt

Levenslange verzekering

Met deze verzekering stelt u de financiële toekomst van uw naasten veilig, ongeacht het ogenblik van uw overlijden.

U bepaalt het bedrag van het verzekerde kapitaal, dat vast is gedurende de hele looptijd van het contract.

Deze verzekering kan onder meer gebruikt worden voor het financieren van

 • Begrafeniskosten
 • Successierechten
Aanvullende invaliditeitsverzekering

Als aanvulling op een schuldsaldoverzekering of een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal, kunt u een invaliditeitsverzekering onderschrijven. Hiermee kunt u een rente ontvangen om bijvoorbeeld:

 • Een deel van de maandelijkse afbetalingen van uw hypothecair krediet te dekken.
 • Moeilijke situaties ten gevolge van invaliditeit te vermijden.

Het bedrag van de rente wordt berekend op basis van

 • De maandelijkse afbetaling en het aflossingstype van de lening,
 • Het verzekerde kapitaal.