Auto

 

Elke dag nemen miljoenen Belgen de auto om naar het werk te gaan of de kinderen naar school te brengen … Op een wegennet dat al overvol zit! In België rijden meer dan 5,5 miljoen wagens. En dan houden we nog geen rekening met bromfietsen, autobussen, vrachtwagens, enz. Een volledige dekking nemen is dus geen luxe meer, maar een echte noodzaak. U ontdekt het als u deze pagina leest, een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid volstaat niet langer om goed beschermd te zijn …

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid – ook BA genoemd – is verplicht voor iedereen die zich op de openbare weg begeeft met een gemotoriseerd voertuig (auto, motor, mobilhome enz.). Dankzij deze verzekering zijn de verwondingen van uw passagiers gedekt, net als de schade die u veroorzaakt aan andere weggebruikers. Opgelet: de BA vergoedt niet de verwondingen van de bestuurder. 

Wat is gedekt in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid?

De wet verplicht u om uw burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen te verzekeren. Bijgevolg is het basisprincipe bij elke maatschappij hetzelfde: uw aansprakelijkheid is verzekerd voor schade veroorzaakt aan een derde.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden echter ook gratis of voor een voordelige prijs andere dekkingen aan:

 • Bijstand bij een ongeval
 • Een verzekering voor de bestuurder
 • Dekking in het buitenland
 • Voordelen voor goede bestuurders (bonus-malus -2 voor het leven, ongeval van meer dan 5 jaar geleden wordt niet in aanmerking genomen, enz.)

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Mijn voertuig verzekeren

De verplichte BA autoverzekering dekt enkel de schade die toegebracht wordt aan derden, de schade aan het eigen voertuig wordt niet gedekt. Omdat een auto kopen een heuse investering is, is het belangrijk om ze dan ook te beschermen. Deze dekking wordt vooral aangeraden voor voertuigen die jonger zijn dan 5 jaar.

Een omniumverzekering dekt uw voertuig tegen materiële schade. Meestal hebt u de keuze tussen drie formules:

 • Glasbreuk
 • De ‘kleine’ omnium
 • De ‘grote’ omnium

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden u gratis of voor een voordelige prijs de volgende voordelen:

 • Geen premiestijging na een ongeval
 • Voordelige berekening van de afschrijving
 • Vaste of flexibele vrijstelling
 • Een vervangwagen bij diefstal of ongeval
 • Dekking van de vervoerde voorwerpen
 • Dekking van de winterbanden

Hebt u een tweedehandswagen en wilt u deze omnium verzekeren? Wist u dat sommige verzekeringsmaatschappijen oplossingen hebben uitgewerkt specifiek voor tweedehandswagens? Aarzel niet om ons te contacteren als u hierover meer informatie wenst.

Wat is gedekt in 'glasbreuk'?

Zo voorkom je hoge kosten wanneer u een bars of steentje in uw ruit heeft. (voor-, zij- en achterruit)

Wat is gedekt in de ‘kleine’ omnium?

Gewoonlijk beschermt een ‘kleine’ omnium u in de volgende gevallen:

 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Diefstal
 • Overstroming, hagel, storm

Wat is gedekt in de ‘grote’ omnium?

Bovenop de waarborgen van de ‘kleine’ omnium, verzekert de ‘grote’ omnium u bij:

 • Schade die u veroorzaakt aan uw voertuig
 • Schade die derden veroorzaken aan uw voertuig
De bestuurder verzekeren

Veel mensen denken ten onrechte dat de BA volstaat om de verwondingen van de bestuurder te dekken. Dat is niet zo! Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde, moet u zelf de medische kosten dragen.
En een ziekenhuisrekening kan torenhoog oplopen...

Wat is gedekt in de bestuurdersverzekering?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u het volgende:

 • Terugbetaling van de medische kosten en ziekenhuiskosten
 • Dekking bij invaliditeit
 • Vergoeding bij overlijden

Bepaalde verzekeraars bieden echter ruimere vergoedingen en dekkingen:

 • Vergoeding van alle medische kosten
 • Terugbetaling van de materiële en morele schade ten gevolge van invaliditeit
 • Vergoeding aan de rechthebbenden in geval van overlijden van de bestuurder

Aarzel niet om ons te contacteren als u hierover meer informatie wenst.

Bijstandsverzekering

Wat gebeurt er als u een technisch probleem hebt met uw wagen, in België of in het buitenland? Zonder bijstandsverzekering moet u zelf de herstelling betalen en de bijbehorende kosten (slepen, begeleiding van personen, enz.) dragen.

Deze verzekering kan variëren op gebied van dekking. Men kan een bijstandsverzekering aangaan die enkel bijstand biedt voor het voertuig (bvb. een lekke band, een vervangwagen bij wagenpech), of men kan ook kiezen voor een ruimere bijstand die dan ook geldt voor alle leden van het gezin.

Wat is gedekt in de bijstandsverzekering?

De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden:

 • Technische bijstand
  • Slepen
  • Herstelling
  • Vervangwagen
  • Terbeschikkingstelling van wisselstukken
 • Bijstand aan personen
  • Repatriëringskosten
  • Huisvestingskosten
 • Medische bijstand
  • Hospitalisatiekosten
  • Medische kosten

Deze dekkingen zijn geldig in België en/of in het buitenland, naargelang de formule en de verzekeringsmaatschappij.

U kunt steeds bij ons terecht als u meer informatie wenst.

Rechtsbijstand

Betwist de verzekeraar van de tegenpartij het bedrag van de vergoeding na een verkeersongeval? Of weigert de maatschappij de uitbetaling terwijl u in uw recht bent? Dan is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om u te verdedigen zodat u in het gelijk gesteld wordt.

Maar rechtsbijstand is niet enkel van belang bij betwistingen in een ongeval, maar kan u ook hulp bieden bij een probleem met de garagist over een herstelling uitgevoerd aan uw wagen. Deze dekking gaat zelfs zo ver dat, bij een uitgebreide rechtsbijstand, deze ook tussenkomt in de verdedigingskosten als u vervolgd wordt voor een verkeersovertreding.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandsverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen het volgende:

 • Support van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen.
 • Vergoeding van de honoraria (advocaten, experten) en kosten van een eventuele rechtsvordering.

Contacteer ons voor meer informatie.