Brand

 

Uw woning is ongetwijfeld uw grootste investering. Ze correct verzekeren is dus zeker geen overbodige luxe. Zoals u kunt lezen op deze pagina, bestaan er heel wat dekkingen die onder meer bijstand en rechtsbijstand omvatten.

Mijn woning en inboedel verzekeren

De brandverzekering – ook woningverzekering genoemd – vergoedt de materiële schade veroorzaakt aan uw goed en/of aan de inhoud ervan. In tegenstelling tot wat de naam lijkt aan te geven, beperkt ze zich niet tot schade veroorzaakt door brand. Er zijn tal van omstandigheden die tot schade aan de woning of de inboedel kunnen leiden, belangrijk is dan ook te weten dat deze polis niet alleen dekking geeft in geval van brand maar ook in andere zaken. Naast de al zeer uitgebreide dekking is er nog mogelijkheid om bijkomende waarborgen te onderschrijven zoals rechtsbijstand, diefstal, onrechtstreekse verliezen, voertuigen in rust, ...

Wat is gedekt door de brandverzekering?

De volgende dekkingen gelden voor alle brandverzekeringen bestemd voor woningen:

 • Brand
 • Explosie en implosie
 • Bliksem
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Botsen door een dier of eender welk transportmiddel
 • Hagel
 • Storm
 • Sneeuw- of ijsdruk op daken
 • Natuurrampen
 • Glasbreuk
 • Waterschade

De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden ook de kosten die verbonden zijn aan dit type van schadegevallen:

 • Huisvestingskosten
 • Expertisekosten
 • Enz.

Sommige brandverzekeringen dekken daarbovenop ook wereldwijd uw huurdersaansprakelijkheid, meer bepaald wanneer je iets huurt, zoals

 • een vakantieverblijf
 • een feestzaal
 • een studentenkot

Hebt u een zwembad of een prachtige tuin? Wilt u uw woning beschermen tijdens bouw- of renovatiewerken? Sommige verzekeraars bieden hiervoor specifieke oplossingen.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie!

Bijstandsverzekering

Bij een schadegeval moeten de slachtoffers allerlei dringende situaties oplossen: wie zal op mijn kinderen passen? Wie zal zorgen voor mijn repatriëring als ik me in het buitenland bevind? Tal van vragen waarop bepaalde verzekeraars een antwoord kunnen bieden.

Wat is gedekt in de bijstandsverzekering?

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden het volgende aan:

 • Tussenkomst van een slotenmaker bij problemen met uw sleutels of slot
 • Oppas voor uw kinderen en huisdieren
 • Voorschot voor de eerste kosten
 • Vergoeding van de repatriëring naar België als u zich in het buitenland bevindt op het ogenblik van de feiten
 • Redding en bewaring van de verzekerde goederen
 • Enz.
Rechtsbijstand

Er zijn werken aan de gang in uw straat en deze veroorzaken enkele barsten in uw ramen. De brandverzekering vergoedt dit soort schade niet maar u wilt uiteraard wel een schadevergoeding krijgen. In dit soort situaties is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om uw belangen te verdedigen en dat er gezorgd wordt dat de schade hersteld wordt door, bijvoorbeeld, het gemeentebestuur verantwoordelijk voor de werken.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandsverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen:

 • Ondersteuning van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen
 • Terugbetaling van de honoraria (advocaten, experten) en de kosten van een eventuele rechtsvordering