Bedrijfsvoertuigen

Ondernemingen beschikken doorgaans over meerdere bedrijfsvoertuigen. Dat kan gaan om personenwagens, maar ook om bestel- en vrachtwagens. Waar moet u aan denken als u uw bedrijfsvoertuigen wil verzekeren?

Wettelijk verplichte BA-verzekering

Een ongeluk is snel gebeurd en omdat een voertuig ernstige schade kan aanbrengen (zowel lichamelijk als stoffelijk), heeft de overheid de motorrijtuigenverzekering wettelijk verplicht, dit om de slachtoffers van een verkeersongeval te beschermen.  Die vergoedt de schade die u met uw voertuig aan derden berokkent.

Belangrijk om weten is dat u bij bepaalde verzekeraars een aantal bijzondere waarborgen geniet:

 • levenslang een voordelige bonus-malusschaal;
 • een uitgebreide dekking van lichamelijke letsels voor de bestuurder;
 • gratis bijstand;
 • een gratis vervangingswagen.

Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw wagenpark.

Omnium

De verplichte BA autoverzekering dekt enkel de schade die toegebracht wordt aan derden, de schade aan het eigen voertuig wordt niet gedekt. Omdat een auto kopen een heuse investering is, is het belangrijk om ze dan ook te beschermen. Deze dekking wordt vooral aangeraden voor voertuigen die jonger zijn dan 5 jaar. Er zijn verschillende mogelijkheden om je voertuig te beschermen:

 • Glasbreuk: een barst of steentje in de ruit (voorruit, zij- en achterruit)
 • Gedeeltelijke omnium: Dit dekt de schade aan het voertuig ten gevolge van: (poging tot) diefstal, glasbreuk, brand, schade door natuurkrachten (storm en hagel), een aanrijding met dieren op de weg
 • Volledige omnium: Dit bevat alle dekkingen van de gedeeltelijke omnium, alsook de schade aan het voertuig veroorzaakt door een ongeval waarbij u zelf in fout bent of een ongeval zonder tegenpartij. U kunt zelf de afschrijving en de vrijstelling kiezen.

 

U bepaalt zelf mee het tempo waarin het waardeverlies van uw wagen(s) verrekend wordt, alsook de vrijstelling in uw polis. Het is tevens mogelijk om uw winterbanden mee te verzekeren.

De waarborgen gelden in alle landen die op uw groene kaart vermeld worden.

Vrachtwagens (> 3,5 ton)

Om uw omniumdekking voor uw vrachtwagens, die toch een belangrijke investering vertegenwoordigen, te optimaliseren, kunt u bij bepaalde verzekeraars deze waarborgen genieten:

 • vergoeding van schade door het laden of lossen van vervoerde koopwaar;
 • dekking voor schade door de vervoerde koopwaar;
 • dekking voor schade door kiepen of kantelen;
 • vergoeding van schade door schaarstand van het voertuig en de oplegger/aanhangwagen;
 • dekking voor uw persoonlijke bezittingen.
Vervoerde koopwaar en materieel

U hebt de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kunt er één van beide onderschrijven, of allebei.

 • Een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar
  • Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.
 • Een exclusieve dekking voor al uw materieel
  • Dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag ...

Daarnaast kunt u rekenen op

 • een uitgebreide diefstalwaarborg
 • een extra dekking voor
  • contractuele kosten na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar;
  • reddingskosten;
  • kosten voor opruiming en vernietiging van goederen;
  • kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen.
Rechtsbijstand

Bij een auto-ongeval zijn er vaak betwistingen over wie er aansprakelijk is. Om je rechten te verdedigen dekt deze waarborg de kosten voor een advocaat, procedure- en gerechtskosten en expertise. Deze juridische bijstand kan ook van pas komen als er bijvoorbeeld een conflict is met een garagist over een herstelling. Deze dekking gaat zelfs zo ver dat, als u kiest voor een uitgebreide rechtsbijstand, deze ook tussenkomt in de verdedigingskosten als u vervolgd wordt voor een verkeersovertreding.

Bestuurdersverzekering

Bij een ongeval waarbij de tegenpartij in fout is, worden de letsels van de bestuurder door de tegenpartij vergoed. Als men zelf in fout is, zal men als bestuurder geen vergoeding ontvangen, in tegenstelling tot de andere inzittenden die wel vergoed kunnen worden door de eigen BA. Deze verzekering beschermt dus de bestuurder tegen verwondingen, arbeidsongeschiktheid en overlijden, ongeacht of die in fout is of niet.

Bijstandsverzekering

Deze verzekering kan variëren op gebied van dekking. Men kan een bijstandsverzekering aangaan die enkel bijstand biedt voor het voertuig (bvb. een platte band, een vervangwagen bij wagenpech), of men kan ook kiezen voor een ruimere bijstand die dan ook geldt voor personen (bvb. repatriëring uit het buitenland bij ziekte of ongeval).

Indien je als bedrijf meerdere voertuigen wenst te verzekeren, heb je de mogelijkheid om deze te bundelen in een vloot. Hierdoor kan je een korting verkrijgen.