Rechtsbijstand fiscaal

 

 

Gerechtelijke procedures worden steeds duurder. Tegelijk neemt het aantal geschillen sterk toe, mede door de opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals autodelen of huurplatformen (bv. Airbnb)
Een goede rechtsbijstandsverzekering is daarom geen overbodige luxe!

Sinds september 2019 maakt de Wet Geens het recht toegankelijker voor iedereen!
Om meer mensen toegang te geven tot het recht, werkte de regering een nieuwe fiscale stimulans uit.

Want op je premie tot 310 EUR, kun je tot 40% van uw belastingen aftrekken, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Bij een eventueel juridisch geschil bespaar je dus hoge (advocaat)kosten en zorgt jouw rechtsbijstandsmaatschappij voor al de rest!

Dankzij deze fiscale maatregel, kunt u zich wapenen met een solide rechtsbijstandsverzekering.

Verschil met niet-fiscale polis?

Deze rechtsbijstandsverzekering moet volgens de wet voldoen aan een aantal voorwaarden inzake gedekte risico's, minimale dekking, waarborg en wachttijden.
Bijzondere waarborgen met een hoge schadefrequentie zoals rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen, en een eerste echtscheiding, vormen een onderdeel van deze minimale dekking.

Eén van de belangrijkste verschillen is de dekking van contractuele geschillen in de bouw. Deze waarborg was onverzekerbaar in de niet-fiscale rechtsbijstandspolis voor particulieren.
Nu is er wel een oplossing voor een geschil dat voortvloeit uit grotere bouwwerken waarvoor een vergunning of de tussekomst van een architect is vereist.

Er is in bepaalde gevallen een wachttijd voorzien die meestal een jaar bedraagt. Voor echtscheidingsgeschillen is de maximale wachttijd 3 jaar, voor bouwgeschillen 5 jaar.

Concreet

U kan tot 310 EUR premie per juaar inbrengen (geïndexeerd)
Dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren

U kan een fiscale polis afsluiten die zich beperkt tot de wettelijke minimumwaarborgen.
Daarnaast zijn er uiteraard ook maatschappijen die een polis aanbieden met ruimere waarborgen dan deze die de wetgever verwacht!

Op maat

Of deze fiscale polis voor u interessant is, bekijken we best samen!
Soms volstaat de niet-fiscale polis (klik hier), maar misschien hebt u meer bescherming nodig (en is het gunstiger met het fiscaal voordeel)
Wij kijken graag voor de beste oplossing in functie van uw noden en budget.